Prečo má SMS 160 znakov?
Pridal mephysto dňa August 02 2009 18:07:29

Mnohí používatelia mobilných telefónov sa iste zamysleli nad tým, prečo môžu do jednej SMS správy napísať len 160 znakov. Odpoveď na túto otázku je celkom zaujímavá a dozvedia sa ju po prečítaní nasledujúcich riadkov.Podrobné novinky
Ak chceme zistiť, odkiaľ sa pre SMS správy stanovil rozsah práve 160 znakov, musíme sa vrátiť do roku 1985. Vtedy Friedhelm Hillebrand, expert na mobilné komunikačné systémy v skupine Global System for Mobile Communications (GSM), spolu s ďalšími spolupracovníkmi pracoval na štandardizácii technológie, ktorá by umožňovala prenos textových správ medzi mobilnými telefónmi. Problémom však boli vtedajšie obmedzenia, čo sa týka prenosovej kapacity bezdrôtových sietí. Tie boli totiž určené najmä pre mobilné telefóny zabudované v automobiloch.

Raz sa Hillebrand so svojím kamarátom rozprával na tému, či bude 160 znakov v textovej správe stačiť. Jeho kamarát bol pesimistický a tvrdil, že na masové využitie je potrebný väčší rozsah než len 160 znakov. Hillebrand si aj napriek jeho tvrdeniu veril. Začal experimentovať písaním rôznych viet a otázok na písacom stroji, čím postupne zistil, že znaky väčšiny bežných viet sa zmestili na jeden či dva riadky a zároveň bol ich počet väčšinou menší ako 160. Tento výsledok ho potešil a podporili ho aj neskôr zistené fakty:
- pohľadnice obsahujú text obsahujúci často menej ako 150 znakov,
- správy poslané cez telegrafnú službu telex boli približne rovnako dlhé ako pohľadnice aj napriek tomu, že neexistovali obmedzenia dĺžky správ.

Hillebrand dnes tvrdí, že aj v e-mailoch sa celý obsah zmestí často aj do poľa Predmet. Keďže sa jeho predpoklady potvrdili a 160 znakov bolo dostatočných, pokračoval v práci, aby presadil tento počet. Otázkou však ešte bolo, kde nájsť voľné dátové pásmo na prenos týchto správ. Hillebranda napadla myšlienka využiť sekundárny rádiový kanál, ktorý v mobilných sieťach už existoval. Tento komunikačný kanál dovtedy slúžil len na upozornenie, že prichádza hovor – komunikácia už prebiehala iným kanálom. Aj keď Hillebrand so svojimi spolupracovníkmi najprv dokázal využiť tento spôsob prenosu SMS správ len pre 128 znakov, po niekoľkých úpravách v súprave podporovaných znakov dokázali nájsť ešte miesto na ďalších 32 znakov. Tak sa dosiahol žiaduci počet – 160 znakov na jednu správu.

Ako predseda výboru pre nehlasové služby v GSM pretlačil Hillebrand plány svojej vedeckej skupiny už v roku 1986. Odvtedy museli všetci mobilní operátori a všetky mobilné telefóny, ktoré certifikovala skupina GSM, podporovať SMS (short messaging service) správy. Hillebrand si spomína aj na problémy s písaním správ, tie však už čiastočne odstránilo použitie softvéru, ako je T9. Ako sa neskôr ukázalo, Friedhelm Hillebrand mal pravdu a SMS správy sa aj napriek svojej obmedzenej dĺžke stali akceptovanými na celom svete.

Hoci si väčšina ľudí myslí, že Hillebrand je bohatý, nie je to tak. Žiadne licenčné poplatky za posielanie SMS správ nie sú. Hillebrand napísal aj knihu o GSM a UMTS a v súčasnosti sa sústreďuje na svoj nový projekt týkajúci sa multimediálnych správ. Tvrdí, že tie by mohli z podobných obmedzení ako SMS ťažiť, pretože množstvo rozličných mobilných telefónov zaznamenáva fotografie, video a zvuk v toľkých rôznych formátoch, že odosielateľ si nemôže byť istý, či telefón príjemcu dokáže správne zobraziť správu. Takisto dúfa, že tentoraz by za prácu mohol dosiahnuť primeraný finančný zisk.