AMX menu
Pridal mephysto dňa August 02 2009 20:20:08
Admin Příkazy
amx_kick (důvod) - vykopne hráče podle nicku/userid
amx_ban <čas> [důvod] - zabanuje hráče podle nicku/userid-čas uvádějí v

minutách, 0 je permanent
amx_addban <čas> (důvod) . přidá ban hráče podle authid/ IP adresy do serverového banlistu - čas u permanentí ban

amx_addban - odbanuje hráče podle authid/ IP adresy
amx_slay - zabije hráče (nick/userid)
amx_slap - (po?kození - propleskne hráče (nick/userid) s po?kozením 0-100 HP
amx_leave (tag1) (tag2) - vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu
amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who - vypí?e seznam hráčů na serveru

amx_cvar - (hodnota) - změní nebo vypí?e hodnotu zadané cvar
amx_map - změní mapu
amx_cfg - vykoná příkazy ulo?ené v souboru jmeno_souboru
amx_rcon - vykoná konzolovy_příkaz na konzoli serveru
amx_ plugins - vypí?e dostupné aktivní plugini
amx_modules - vypí?e dostupné aktivní moduly

CHAT Příkazy
amx_say - po?le zprávu v?em hráčů do normálního chatu
amx_chat- po?le zprávu v?em hráčů normálního chatu
amx_psay - po?le soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu
amx_tsay - po?le barevnou zprávu v?em hráčům umístěnou vlevo
amx_csay - po?le barevnou centrovanou (nad zaměřovací kři?) zprávu v?em hráčům

VOTE Přikazy
amx_votemap - (jmeno_mapy2) (jmeno_mapy3) - zahájí votování výběru mapy
amx_votekick - zahájí votováni vykopnutí hráče
amx_voteban - zahájí votováni zabanování hráče
amx_vote - zahájí votování zadanou otázku
amx_cancelvote - zru?í poslední votování